Trekonstruksjoner_tegninger_byggesøknad
Byggesøknad_saksgang_bilde

Ansvarlig søker for byggesøknad

byggesøknad_spørsmål

Tre-Kon benytter det digitale programmet, eByggsøk, fra Norkart i byggesøknadene. Programmet er rasjonelt, og bidrar til å redusere tidsforbruket til en byggesøknad. 

Generellt

Hvor omfattende en byggesøknad blir avhenger av størrelsen på bygget, beliggenhet, eventuelle dispensasjoner osv. Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har laget bildet ovenfor som viser saksgangen fra man begynner å tenke på prosjektet til bygget er ferdig. På Dibk sin hjemmeside finnes nærmere beskrivelse av saksgangen.


Prosjekterer, lager tegninger og beregner konstruksjonene

Tre-Kon lager fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger som er nødvendige for byggesøknader.

Gjør også statiske beregninger (kontroll av styrke og stivhet) av bygget der dette er nødvendig. Ved nybygg er dette normalt alltid nødvendig, men også ved mindre endringer som å sette inn store vinduer, erstatte bærevegger med dragere, utvide loftet med ny ark mv.


Søknaden

Tre-Kon kan gi råd hvis du ønsker å gjøre byggesøknaden selv, eller kan gjøre hele søknaden for deg ved å være "ansvarlig søker", for bygg i tiltaksklasse 1. Bygg i tiltaksklasse 1 kan være eneboliger, fritidshus, hytter, tilbygg, påbygg, uthus, garasjer og bruksendringer. Utfører byggesøknader primært i Rana- og tilliggende kommuner.

Logo_dibk

Elsempel på prosjektering for byggesøknad

Utbygging av hytte


  • Bytte til større vindu, flyttet pipe, tilbygg.
  • Tegning for byggesøknad.
  • Kontroll av drager for tak over vinduene.
  • Rehabilitering av terasse.
Hytte_før rehabilitering
Tegning_av_hytte_for_byggesøknad
Statikk_overdekning
Hytte_terrasse