Trekonstruksjoner_byggesøknad

 Tre-Kon AS

Prosjektering av trekonstruksjoner

Byggesøknader

Bindingsverk_av_I-bjelker

Etter å ha arbeidet med prosjektering og utvikling av konstruksjonsløsninger av trebaserte I-bjelker1) for byggebransjen i flere ti-år har jeg valgt å starte eget firma for å tilby prosjekterings-tjenester for bygninger av tre i tiltaksklasse 1 og 2. I tillegg utføres byggesøknader med nødvendige tegninger og bilag for søknader til mindre bygg i tiltaksklasse 1.


1) I-bjelker omtales på egen side "I-bjelker".

Bindingsverk_av_tre
 • Konstruerer og dimensjonerer bygningskonstruksjoner med:
  • Beregningsmodeller
  • Lastberegninger
  • Statiske beregninger
 • Dokumentasjon av dimensjoneringer med:
  • Tegninger
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

Bjelkelag

  • Gulvbjelker av heltre, I-bjelker, limtre og LVL
Opphengt_bjelkelag_av_I-bjelker

Takverk

  • Sperrer av heltre, I-bjelker, limtre og LVL
sperre_av_I-bjelker

Dragere

   • Dragere av limtre og stål
Dragere_limtre

Knutepunkt

   • Opplegg på svill
   • Lasker av tre og plater eller hullplater av stål
   • Bjelkesko og vinkler
   • Skruer og bolter
I-bjelke_i_bjelkesko_mot_søyle

Annet

 • Restaurering av eldre trekonstruksjoner.Restaurert_takkonstruksjon
 • Byggesøknadstegninger for nybygg/tilbygg av hus og hytter. 
 • Byggesøknader, se side Byggesøknad.

 

Tegning_av_hytte_for_byggesøknad
Atle_Jonny_Waltila

Atle Jonny Waltila

Bygningsingeniør med tømmrerbakgrunn som har dimensjonert og utviklet trekonstruksjoner med I-bjelker i flere tiår.

I mine år med utvikling av konstruksjonsløsninger for I-bjelker sitter jeg naturlig nok inne med gode kunnskaper om denne produkttypen1). Utviklingen har ikke vært mulig uten god kunnskap om trematerialer generellt. Denne brede produktkunnskapen om tre og trekonstruksjoner vil komme mine kunder til nytte.

Mitt eget Passivhus med energieffektive og tilpassede konstruksjonsløsninger er benyttet som eksempel på konstruksjoner jeg kan bidra med. Mange av bildene på hjemmesiden er hentet fra dette huset.


1) I-bjelker omtales på egen side "I-bjelker".