Trekonstruksjoner_byggesøknad
Byggesøknad_saksgang_bilde
byggesøknad_spørsmål

Hvor omfattende en byggesøknad blir avhenger av størrelsen på bygget, beliggenhet, eventuelle dispensasjoner osv. Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har laget bildet vist ovenfor som viser saksgangen fra man begynner å tenke på prosjektet til bygget er ferdig. På Dibk`s hjemmeside finnes nærmere beskrivelse av saksgangen.

Tre-Kon kan gi råd hvis du ønsker å gjøre byggesøknaden selv, eller kan gjøre hele søknaden for deg ved å være "ansvarlig søker", for bygg i tiltaksklasse 1. Bygg i tiltaksklasse 1 kan være eneboliger, hytter, tilbygg, uthus, garasjer og bruksendringer. Utfører byggesøknader primært i Rana- og tilliggende kommuner.

Logo_dibk

Tre-Kon benytter det digitale programmet, eByggsøk, fra Norkart i våre byggesøknader. Programmet er rasjonelt, og bidrar til å redusere tidsforbruket til en byggesøknad.